Fresh Coffee Kft. (kavearuhaz.hu) 2023 „Koffeinmentes Kincsvadászat!” nyereményjáték
Részvételi- és Játékszabályzat

1. Fresh Coffee Kft. (kavearuhaz.hu) (6430 Bácsalmás, Toldi utca 35 u. 24.) továbbiakban: Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy vehet részt. A Játékban való részvételhez szükséges a Kavearuhaz.hu által az https://www.facebook.com/onlinekavearuhaz/ Facebook oldalon posztolt játékfelhívás (Koffeinmentes Kincsvadászat!” Azonosító: 1436523617107617) utasításait követve, kommentben megírni hány féle koffeinmentes szemes kávéból rendelhetnek a webárúház vásárlói és kommentben megjelölni egy ismerőst akivel a nyereményen („zsákmányon”) osztozkodni szeretne. Csak a szemes koffeinmentes kávékat kell számolni, kapszulák, intant kávék és őrölrt kávék nem számítanak.
1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti
2. Az nyereményjáték ideje: 2023.06.15 (csütörtök) 10:00 óra – 2023.07.14. (péntek) 12:00 óra.

2.1 Játékban való részvétel feltétele: kommentben megírni hány féle koffeinmentes szemes kávéból rendelhetnek a kavearuhaz.hu webárúház vásárlói és megjelölni egy ismerőst akivel a nyereményen osztozkodni szeretne a játékos.
2.2. A játék nyereménye: 2 db Barbaro koffeinmentes szemes kávé (1kg) kiszerelésben, nyertesnek és megjelölt ismerősnek külön-külön leszállítva.
2.3. Nyertesek száma: 2, azaz a helyes választ adók közül kisorsolt személy és általa megjelölt ismerős.
2.4. Nyereményjáték sorsolás dátuma: 2023.07.14.(péntek) 14:00 óra
2.5. A nyeremény sorsolására 2023. Július 14-én (pénteken) 14:00 órakor, számítógép segítségével kerül sor a következő címen: Fresh Coffee Kft. telephely (6430 Bácsalmás, Toldi utca 35 u.). A Szervező az ajándék nyertesének nevét az adott Facebook poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 24 órán belül a https://www.facebook.com/onlinekavearuhaz/ Facebook oldalon is. A nyertes Játékos ezt követően felvehetik a kapcsolatot Szervező ügyfélszolgálatával a +3679 737 007 es telefonszámon vagy emailben az info@kavearuhaz.hu címen. A üzenetben meg kell adnia teljes nevét és elérhetőségét, hogy a nyereményt szállítani lehessen.
3. Egy Játékos egy válasszal vehet részt a nyereményjátékban és egy személyt jelölhet meg a válasszal együtt.
4. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyereményt, a szervező át tudja adni. A nyertes a nyereményjáték sorsolást követően 30 napon belül köteles felvenni a szervezővel a kapcsolatot. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való felhasználása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény felhasználásának lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
4.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játék Szabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
5. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget és szállításiköltséget a Szervező viseli.
7. A Játékból ki vannak zárva a Fresh Coffe Kft. , kavearuhaz.hu dolgozói, a megbízott Webmotion Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
8. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
9. A játékban való részvétellel a résztvevő engedélyt ad a kavearuhaz.hu részére, hogy a poszt alatti kommentbe feltöltött képet marketing és promóciós célokra felhasználja.
10. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.
11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
12. Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett megszervezve.
Fresh Coffee Kft. (kavearuhaz.hu)
6430 Bácsalmás, Toldi utca 35 u.
2023.06.14