Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – Fresh Coffee Kft., székhely: 6430 Bácsalmás, Toldi u. 35. – a továbbiakban: Eladó – és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél – a továbbiakban: Vevő – jogait és kötelezettségeit tartalmazza – a továbbiakban Eladó és Vevő együttesen: Szerződő Felek-.

Általános tudnivalók

Cégnév: Fresh Coffee Kft.
Székhelye: 6430 Bácsalmás, Toldi u. 35.
Cégjegyzékszám: 03-09-131784
Adószám: 26362674-2-03
Email: info@kavearuhaz.hu
Web: www.kavearuhaz.hu

nyilvántartja a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Az ÁSZF hatálya

1.

Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra létrejött rendelkezéseket tartalmaz, azonban Eladó már most fenntartja a jogát arra, hogy azt részben vagy egészben bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A módosítás a megkötött szerződések tartalmát nem érinti.

A módosított ÁSZF a weboldalon történő közzététellel egyidejűleg lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg az Eladó a szolgáltatásait biztosítja.

2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden, Fresh Coffee Kft.  által üzemeltetett www.kavearuhaz.hu webcímen található internetes áruház által Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra.
3.

Eladó szolgáltatásait minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó és civil szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

Az ÁSZF rendelkezéseinek Vevő által történő elfogadása előfeltétele az Eladó által nyújtotta szolgáltatás igénybevételének.

Megrendelés folyamata

 

 1. A megvásárolni kívánt termék az adatlapon található „Kosárba teszem” gombra kattintva választható ki.
2. A jobb oldalon a „Kosár tartalma” feliratú résznél ellenőrizhető a vásárlásra kijelölt termék, annak mennyisége és vásárlási ára.
3.

A „Kosár” linkre kattintva a kosár részletes tartalma jelenik meg. Itt lehetőség nyílik a listáról törölni, illetve a megrendelni kívánt termék mennyiségét megváltoztatni és kijelölhető a szállítási módja.

Ezt követően a vásárlói adatok rögzítése szükséges, mind a postacím, mind a számlázási cím megadásával. A megrendeléshez megjegyzés is fűzhető.

4. A vásárlás folytatásához szükséges a „Felhasználási feltételek” elfogadása.
5. Mindezek után ellenőrizhetők a rendelés adatai és a Megrendelés elküldése gombra kattintva befejezhető a rendelés.
6.

A visszaigazolás csak a rendelés beérkezését jelenti, így az átmeneti készlethiányból, vagy rendszerhibából eredő esetleges teljesíthetetlenség jogát Eladó fenntartja.

A fenti esetben Eladó 48 órán belül tájékoztatást küld Vevő részére.

7. Az összeg beérkezését követő 1 munkanapon belül – postázásra kerül a megrendelt termék. (nagyméretű, futárszolgálattal nem szállítható rendelések esetén a szállítási idő hosszabb lehet)
8. A fenti folyamat szerinti elektronikus úton megküldött megrendelés írásba foglalt szerződésnek minősül.
9. A megrendelést Eladó kizárólag abban az esetben fogadja el, amennyiben Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Eladót felelősség nem terheli.
10. A termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését Vevő az Eladóhoz eljuttatja, azonban a szerződés létrejöttének időpontja az az időpont, amikor a rendelés visszaigazolása Eladó részéről megtörténik.
11. A teljesítés időpontjának az áru Vevő által történő átvételének időpontja tekintendő.
12. Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve azt kötelezőnek ismeri el. A megrendelés feladásával a vevő elfogadja, hogy a rendelése fizetési kötelezettséggel jár.
13. A Felek közötti elektronikus szerződés a kattintással, mint ráutaló magatartással jön létre. Az elektronikus úton létrejött szerződést rögzítő maradandó elektronikus eszköz (szoftver) nyelve a magyar, a szerződés, és a kapcsolattartás során használt nyelv is a magyar.
14. A termék vételára a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, forintban (HUF) értendő bruttó ár, azaz az Általános Forgalmi Adót (ÁFA) tartalmazza. Az ár a szállítás költségeit nem tartalmazza.
15.

Eladó fenntartja a weboldalon közzétett árak módosításának jogát azzal, hogy a változás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Abban az esetben, ha hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan tévedésre, úgymint a termék általánosan elfogadott vagy más szolgáltatók árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket a nyilván valóan hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

16.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

A szolgáltatás igénybevételéhez úgynevezett „cookie”-k engedélyezése szükséges. Amennyiben a Vevő nem kívánja engedélyezni a „cookie”-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. „Cookie”-k tiltása esetén azonban a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

17. Adatbeviteli hibák javítása: A felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a megadott terméknél az X gomb megnyomásával törölheti a kosár tartalmát. Ezt követően ismételten kosárba kell helyezni a kívánt mennyiséget a rendelni kívánt termékből. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor a termék mellett található X gomb lenyomásával törölheti azt. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére. A rendelés leadása után a felhasználó e-mailen, vagy telefonon kérheti a bevitt adatok javítását.

Szállítási feltételek

1. A kiválasztott és megrendelt áru a megrendelésben megadott szállítási címre kerül kiszállításra.
2. Eladó a megrendelt termékeket Magyarországon szállíttatja el a Vevőnek.
3. A megrendelési adatlap „megjegyzés a rendeléshez” rovatában megjelenítetteket Eladó a lehetőség szerint legnagyobb mértékben figyelembe veszi. A várható kézbesítési napon Vevőnek lehetővé kell tennie a megrendelt termék átadását.
4. A szállítási költség 1490 Ft szállításonként, 990 Ft csomagpontra szállítás esetén, utánvétes rendelés esetén 390 Ft utánvét kezelési költséget számítunk fel.
5. Vis maior esemény (rendkívüli, elháríthatatlan események, például természeti katasztrófák, rendkívüli természeti események vagy rendkívüli időjárás, háború, forradalom, blokád, export-import tilalom, érdekszférán kívüli sztrájk, tűzeset, árvíz, járvány, karantén, szállítási embargó és minden olyan itt fel nem sorolt körülmény, amely a szállító számára el nem hárítható, előre nem látható és neki fel nem róható. Vis maiornak minősül továbbá a közlekedés 2 órát meghaladó időtartamban történő korlátozását jelentő körülmény, a szállító létesítményeinek kiürítésével járó, 1 órát meghaladó időtartamú hatósági intézkedés, közlekedési baleset, műszaki hiba, rendkívüli forgalmi helyzet, átvevő hibájából meghiúsuló kiszállítás, elérhetetlenség, megközelíthetetlenség, stb.) miatt meghiúsult szállítás miatt nem áll módunkban felelősséget vállalni.

Fizetési feltételek

1. Az Eladó által kiállított számla tartalmazza az áru vételárát és a szállítási költséget.
2. A fizetés a termék vételárának előre megfizetésével vagy utánvétellel történik.
3. Eladó a vétel tárgyát képező termék tekintetében tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg Vevő a termék teljes vételárát megfizeti.

Fizetési módok

1.

Paylike: A Paylike elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.

A szolgáltatást a Paylike ApS (Dánia) nyújtja

2.

Simple: A Simple elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.

A szolgáltatást az OTP Mobil Kft. nyújtja.

Fizetéshez használhatod:

  • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
  • Visa vagy Electron bankkártyádat
3. Utánvét
4. Banki átutalás

Az interneten keresztül történő vásárlástól való elállás

1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezései alapján a Vevő, az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.
   
2.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt elküldi. Fenti elállási határidőre vonatkozó rendelkezések nem érintik a vásárló azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A határidőn belül gyakorolt elállás a felek közti szerződés megszűnését eredményezi, mely alapján az átvett terméket és a megfizetett vételárat vissza kell szolgáltatni a másik félnek. Ha a vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket eredeti, sértetlen állapotban a számlával együtt haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni a társaság címre: Fresh Coffee Kft., székhely: 6430 Bácsalmás, Toldi u. 35.

A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi, illetve a társaság székhelyén leadja.

3.

Fresh Coffee Kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) eredeti csomagolásában visszaadott termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat visszafizetni.

Amennyiben a termék a jellegének megfelelő használat nyomait mutatja, különösen a védőfólia eltávolításának megkezdése, úgy a Fresh Coffee Kft. magának a jogot arra, hogy a termék vételárának megfizetését megtagadja.

4. Amennyiben a 14 napon belüli elállás jogán visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, Fresh Coffee Kft. a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszautalja a vásárló részére az előzetesen megadott számlaszámra, vagy az áru személyesen Fresh Coffee Kft. székhelyére való eljuttatása esetén, készpénzben fizeti vissza.
5. Fresh Coffee Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az elállás folytán visszajáró összeget mindaddig nem fizeti vissza, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
6. A termék visszaküldés esetén visszáru nyilatkozatot kell mellékelni a termék csomagolásához.
7. A termék visszaküldésének a költségét a Vevő viseli. Utánvéttel visszaküldött csomagok esetében Eladó a termék átvételét jelen szerződésben rögzítetten is megtagadja.
8. A megrendelő elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bek. foglalt esetekben nem gyakorolhatja.
9. Az elállási jog gyakorlása során a fogyasztó a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek és az elvárható magatartás elvének megfelelően köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Az elállási jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez.

Szavatosság

1.

A termék hibája esetén a Vevőt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági jog illeti meg az Eladóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő

–          kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az Eladó számára aránytalan többletköltséggel járna.

–          ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet,

–          a terméket az Eladó költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy

–          elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést az Eladó nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

2. Kellékszavatosság helyett a Vevő az Eladóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. Az Eladó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.
3. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

Jótállási tájékoztató

1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.
2.

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

  1. Kézhezvétel időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja, melyet a Vevő számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyít.
  2. Elállás esetén Vevő a terméket saját költségén juttatja vissza a társaság székhelyére, Fresh Coffee Kft., 6430 Bácsalmás, Toldi u. 35. szám alá.
  3. Az Eladó legkésőbb a visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
  4. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget Eladó abban az esetben téríti meg, ha a vásárló a terméke(ke)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte.
  5. A visszatérítés során a vásárlás során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazza a társaság.

A szerződés megszüntetése

Vevő a termék átvételéig kérheti az Eladó és a Vevő között a megrendelés folyamán létrejött szerződés megszüntetését.

Egyéb rendelkezések

1.

Amennyiben a Vevő és Fresh Coffee Kft. között a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezése sikertelen, a vita békés rendezése érdekében a Felek békéltető testülethez fordulhat. A Felek jelen szerződésben kifejezetten abban állapodnak meg, hogy az eljárásra az Eladó székhelye szerinti békéltető testület az illetékes.

Fresh Coffee Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető testület, 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

2.

Szerződő Felek kijelentik, hogy az esetleges vitás kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezik. Amennyiben ez nem lehetséges, az esetleges jogviták rendezésére Szerződő Felek – pertárgyértéktől függően – a Bajai Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

A www.kavearuhaz.hu címen elérhető szolgáltatás adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek megtekinthetők a www.kavearuhaz.hu honlapon.

3. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályai és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
4. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
6. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

Bácsalmás, 2021. február. 16.

Kosár
Bejelentkezés

Még nem regisztráltál?